Kategori Arşivi: Dualar

Amentü Duası ve Anlamı

Arapça Amentü Duası ve Anlamını Kısaca Söyleye Bilir Misiniz Amentü “İman ettim” manasına gelir, bu kelime İslam dininin iman esaslarını kısa bir şekilde ifade eder. İman esaslarını birini inkar eden dinden çıkar. Bu esaslar İslam dininin temel ilkelerindendir. Amentü Arapça Yazılışı Amentü’nün Anlamı Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere (yani) hayır ve şerrin Yüce Allah’ın takdiriyle olduğuna iman ... Devamını Oku »

Kunut Duaları ve Türkçe Anlamları

Arapça Kunut Duaları ve Türkçe Anlamları Nelerdir Kısaca Yaza Bilir Misiniz Bilindiği üzere kunut, her vitir namazında okunan duadır. Hanefi mezhebine göre vitir namazında kunut duasını yapmak vaciptir. Bu duaları namaz dışında da yapa bilirsiniz. Kunut Duasının Arapça Yazılışı Kunut Dualarının Anlamı Allah’ım! Biz yalnız senden yardım dileriz, bizi bağışlamanı ve doğru yola iletmeni isteriz. Sana iman ederiz. Tövbe edip ... Devamını Oku »

Aynaya Bakarken Okunacak Dua

Aynaya Bakarken Arapça Olarak Okunacak Dua Nedir Hakkından Kısaca Bilgi Verir Misiniz اَلَّهُمَّ كَماَ حَسَّنْتَ خَلْقيِ فَحَسَّنْ خُلْقيِ Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi. Allah’a hamd olsun. Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270) Devamını Oku »

Tuvalete Girerken ve Çıkarken Okunacak Dua

Tuvalete Girerken ve Çıkarken Okunacak Dua Nedir Kısaca Yazar Mısınız Tuvalete sol ayakla girilir ve aşağıda yer alan dua yapılır. اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثَ Euuzü billâahi minel hubsi vel habâais (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî) Pislikten ve pis olmaktan ( Şeytanlardan, küfür ve isyandan ) Allah’a sığınırım. Tuvaletten sağ ayakla çıkılır ve aşağıda yer alan dua yapılır. Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe ... Devamını Oku »

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua Nedir Kısaca Yazar Mısınız Su içerken uç yudumda ve kıbleye karşı içilmelidir. “Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec’alhu milhen ucacen bizunubina.” Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah’a hamd olsun. (Ebu Nuaym) Devamını Oku »

Camiden Çıkarken Okunacak Dua

Camiden Çıkarken Okunacak Dua Nedir Kısaca Yazar Mısınız Sağ ayakla girilir ve sol ayakla çıkılır ve aşağıdaki dua okunur. Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es’eluke min fedlike, allahumme e’sımni mineşşeytanirracim. Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allah’ım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru. (Buhari, teheccüd 25) Devamını Oku »

Camiye Girerken Okunacak Dua

Camiye Girerken Okunacak Dua Nedir Kısaca Yazar Mısınız Sağ ayakla girilir ve aşağıdaki dua okunur ve daha sonra sol ayakla çıkılır. Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike. Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. (Müslim, Müsafirin 68) Devamını Oku »

Şirkten Korunmak İçin Okunacak Dua

Şirkten Korunmak İçin Okunacak Dua Hergün Sabah ve Akşam Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lemu inneke ente allamulğuyubi. Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak ... Devamını Oku »