Kategori Arşivi: 6. Sınıf Dersleri

Lokman Suresinin İçeriği Nedir Kısa Bir Şekilde Yazınız

Hz. Lokman (as)’ın oğluna bir çok nasihat ettiğini biliniyor. Peki Lokman Suresinin İçeriğinde neler vardır. Lokman Suresinin içeriği Nedir Kısa Bir Şekilde Yazınız Lokman Suresi Kur’an’ın 31. suresi. Mekke döneminde indirildiğine inanılan 34 ayetten oluşur. Sure, adını 12. ve 13. ayetlerde anılan Lokman Hekim’den almıştır. Lokman suresi Mekkede nazil oldu. Otuz dört ayeti kerimedir. Lokman kıssası anlatıldığı için, sure bu ... Devamını Oku »

6. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

6. Sınıf MEB Yayınları Kuranı Kerim Ders Kitabı Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 104, 105, 106, 107 A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır? A) Bu harflerin cezimli olması B) Bu harflerin sakin olması C) Bu harflerin harekeli olması D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması E) Bu ... Devamını Oku »

Nasr Suresinde Hangi Mesajlar Verilmektedir?

Nasr Suresinde Hangi Mesajlar Verilmektedir Kısaca Açıklayınız, Nasr Suresinin İniş Sebebi Nedir En son inen sure “Nasr” süresidir. İbni Abbas (r.a); “En son inen ayet riba, (faiz) ayetidir. En son inen sure, “İza cae Nasrullahi Vel-feth” demiştir. Surede “Allah’ın yardım ve zaferi geldiğinde, insanların akın akın Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde, Rabbini hamt ederek tespih et, ondan bağışlanma dile. Çünkü o, ... Devamını Oku »

Nasr Suresinin Anlamı Ve Okunuşu! Nasr Suresinin Fazileti Ve Önemi Nedir?

Nasr Suresinin Anlamı Ve Okunuşu! Nasr Suresinin Fazileti Ve Önemi Nedir Kısaca Açıklarsanız Sevinirim Nasr suresi Medine’de nazil olan surelerdendir ve kurandaki sıralamaya göre 110. suredir. İniş sırasına göre . Nasr, “yardım etmek” ve “zafer anlamına” gelmektedir. NASR SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU NASR SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU Bismillahirrahmânirrahim. 1. İzâ câe nasrullahi velfeth. 2. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. 3. Fesebbih ... Devamını Oku »

Kunut Dualarında Rabbimize Verdiğimiz Sözleri Maddeler Halinde Sıralayınız

Kunut dualarında Rabbimize verdiğimiz sözleri maddeler hâlinde kısaca sıralayınız Kunut dualarında Rabbimize şu sözleri vermiş oluruz: iman sözü verdik. Tövbe etme sözü verdik. Rabbimize güvenme sözü verdik. Ona şükreder, nankörlük etmeme sözünü verdik. Allah (c.c)’ya karşı gelenlerle ilişkimizi keseme ve onları terk etme sözünü verdik. Yalnız Rabbimize ibadet etme sözü verdik. Yalnız onun için namaz kılar ve ona secde ederiz. ... Devamını Oku »

Yasin Suresi Ve İçeriği Hakkında Bilgi

Yasin Suresi Ve İçeriği Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz Kuranı kerimin 36. suresi olan ve iniş sırasına göre 41. sure olan yasin suresi hakkında aşağıda kısa bilgiler vermeye çalıştık umarız okuyup amel edenlerden olursunuz. Sure, ismini ilk ayette geçen huruf-ı mukattalardan almıştır. Mekke’de inmiştir. 83 (seksen üç) ayettir. Mekke’de, Cin suresinden sonra inmiştir. Sureye isim olarak verilen “yâsin”in, genellikle “Ey insan!” ... Devamını Oku »

Bakara Suresi Ve İçeriği Hakkında Bilgi Toplayınız

Bakara Suresi Ve İçeriği Hakkında Kısaca Bilgi Toplayınız Bakara suresi Medine’de inmiştir. 286 (iki yüz seksen altı) ayettir. Kuranın en uzun suresidir. Adını, 67-71. ayetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. ayeti Veda Haccında Mekke’de inmiştir. İnanca, ahlaka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu surede yer almıştır. Hicretten sonra nazil olmuştur. Çoğu konular bu surede yer ... Devamını Oku »

Allah’ı Anmak Nasıl Olur Anlatınız

Allah’ı Anmak Nasıl Olur Kısaca Anlatınız Aşağıda Rabbimizi anma nasıl yapılır hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Sizde Allah (c.c)’yu bolca anın. Allah’ı anmak, onu zikretmek, hatırlamak ve unutmamaktır. Allah ismini, Allah isminin geçtiği tekbir ve tesbih sözlerini söylemektir. Tehlilde bulunmak “La ilahe illallah” ve tahmidde bulunmak “el-hamdü lillah” cümlelerini tekrarlamak da zikirdir, Allah’ı anmaktır. Devamını Oku »

Kuranda Ne Gibi Dualar Yer Alır Örnek veriniz

Kur’an’da ne gibi dualar yer alır kısaca maddeler halinde örnek vererek açıklayınız Yüce kitabımız kuranı kerimde: -Müminlere hayır dualar -İnananların kafirlerin şerrinden korunması ile ilgili dualar -Kişinin kendine annesine, babasına ve diğer mümin kardeşlerine yapacağı dua örnekleri -Peygamberlerin ve salih kimselerin yapmış oldukları dualar. -Cehennemden korunma ve cennete girmek için örnek dualar -Rabbimizin bizlere verdiği nimetlere şükür vb. dualar yer ... Devamını Oku »